IT-223 –Data Analysis
Joseph (Yosef) Mendelsohn

SyllabusResources  | Office Hours

Tutoring Schedule | Academic Calendar  | D2L LoginTipsheet   |  Normal table

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

 

Remember to always use your D2L checklist!

Module 1

Module 2

Module 3  

Module 4

Module 5

Module 6 – MIDTERM EXAM

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10