Spring 2004

MAT 152 Homework

1.   8.4   #1,3,11,19,45
2    8.3   #1,3,9,11,13
3.   8.5   #1-9 odd
4.   8.5   #17; 9.1  #1,5,9,13
5.   9.2   #1,3,5; 9.3  #1-9 odd
6.   9.4   #1-9 odd
7.  10.1  #1-15 odd
8.  10.2  #1,3,5,7,11
9.  10.3  #1-15 odd
10.10.4  #1-19 odd
11.10.5  #1,3,9,13,15
12.10Revue#15-33 odd
13.10.6  #1-13 odd
14.10.7  #1,3,5,7,25
15.10.8  #1-9 odd
16.10.8  #11,13,15,17,27
17.11.3  #1-9 odd